Düsseldorf    
er hovedstad i delstaten Nordrhein-Westfalen og ligger ved Rhinen.

1487 Düsseldorf
Gennem Düsseldorf flyder en bæk som hedder Düssel. Denne navn har ført til bynavnen Düsseldorf.
Allerede i den tidligste periode var området beboet af Neanderthaler i Neanderthal ved Düsseldorf.
Der må allerede havde været en beboele omkring året 800.
Den første dokumenterde nævnelse stammer fra året 1135 og navnet lyder på Düsseldorp.
Dorp
er en nedertysk udtryk for det højtyske Dorf.

Navnet af bækken kan bevises noget før. Gamle dokumenter viser navnet 1065 som Tussala og 1361 som Dussele.
Deri gemmer sig den germaniske srog rod "Thusala", som som udviklete sig til vores tids støje og som beskriver dynamiken af et vandløb.
Bækken Düssel er somed et >støjende, larmende vand< og Düsseldorf byen ved Düssel.

1189 overgår Düsseldorf som en del af Greve vom Berg's ejendom, og i 1288 blev den udnævnt som by.
I 1511 blev Düsseldorf hovedstad for landskredsene (amter) Jülich, Kleve og Berg.
I 1614, efter en sejrrig krig, overgik byen til Pfalzgreve von Neuburg.
Under Kurfürst  Johann Wilhelm v.d. Pfalz (Jan Wellem), i år 1690-1716, havde byen sin blomstringstid.

I 1795 blev Düsseldorf besat af franskmændene. I 1806 blev byen hovedstad i hertugdømmet Berg,
og i 1815 blev den en del af Preussen. I midten af det 19. århundrede skete der en udvikling af handel og industri.
I 1882 blev Düsseldorf storby. I de efterfølgende år blev flere omkringliggende kommuner en del af byen.
I 1946 blev byen hovedstad i delstaten Nordrhein-Westfalen.