1854 - 1935  Carl Hornemann  -  Ane, født Jensen  1886 - 1956

Carl Hornemann Hansen var 
søn af Ludvig Horn.emann og hans
hustru Nielsine Kirstine Rasmussen.

Han var gift med Ane Jensen,
som var datter af smedemester
Christoffer Jensen og
hans hustru Kristiane.
DØDSFALD
Vore kære mor og svigermor,
Ane Hornemann,
er stille sovet ind.
Brudager, den 6. decbr. 1956
Børn og svigerbørn.

Begravelsen forgår fra syge-
husets kapel tirsdag den 11. ds.
kl. 13, fra Brudager Kirke kl. 13,30.
Begravet på kirkegården
i Brudager.

Gravstedet er nedlagt,
men det lykkedes mig,
 at finde stenen
ved kirkegårdsmuren.