1909 - 1981  Aksel Krogh  -  Anna, født Hornemann  Hansen  1906 - 1996

Aksel var søn af
Peder Larsen Krogh og hans hustru
Maren Sørensen.

Anna var datter af Carl Hornemann Hansen
og hans hustru Ane Jensen.

Begravet på kirkegården i Brudager.

Mindeord fra avisen:
Tidligere sognerådsmedlem Aksel Krogh, Brudager, er død, knap 72 år og kort før sit guldbryllup.
Aksel Krogh har haft dårlig helbred gennem mange år, men virkede før i tiden som sjakformand.
Han var iøvrigt medlem af Socialdemokratiet, hvor han gjorde et stort arbejde, og hvis repræsentant han var i Gudme-Brudager sogneråd gennem flere perioder.
Aksel Krogh var meget lokalt interesseret, og han var i mange år formand for Brudager Bylaug. Han gjorde et stort arbejde for at bevare trditioner, og han var en højt respekteret og meget afholdt mand i Brudager.
Han efterlader foruden sin hustru en søn og en datter.