1943 - 1987  Niels Matthisen

Niels var gift med Inga Christensen.

Inga er datter af Leon og Marna Christensen.

Begravet på kirkegården i Bjerreby på Tåsinge.