1912 - 1998  Kristine Hansen, født Hornemann  -  Peter Hansen 1908 - 1991

Kristine var datter af Carl Hansen Hornemann og hans hustru
Ane Jensen.

Peter var søn af
Andreas Hansen og hans hustru
Maren Laurine Johanne Larsen.

Begravet på kirkegården i Kirkeby