1921 - 1999  Nana Sigrid, født Rasmussen  -  Otto Rode Christensen 1921 - 2000

Otto var en søn af  Frederik Ferdinand Christensen og
hans hustru Birthe Marie, født Rasmussen

Otto var bror til Paula Rasmussen, født Christensen.
Ottos kone Nana var søster til Verner Rasmussen,
Paula's mand.

Nana var datter af Hans Christian Rasmussen og
hans hustru Anne Dorthea Poulsen.

Begravet på kirkegården i Svindinge.