1923 - 2008  Ove Hornemann (Larsen)

Søn af Emanuel Theodor Larsen og hans hustru
Anne Marie, født Hornemann.

Anne Marie var datter af Christian Henrich Hornemann
og hustru Pernille Hansine, født Hansen.
 

Begravet på kirkegården i Svendborg.

Fyens Amtsavis 20.08.2008: Frisør Ove Hornemann, Maegaardsvænget 2, Svendborg, er død, 85 år.

Ove Hornemann var født i Langå, men hans forældre flyttede senere til Brudager. I 1938 kom han i lære hos frisør Gregersen på Kongebakken. Efter endt uddannelse arbejdede han i flere saloner i Svendborg. De fleste år hos frisør Poul Devantier i Møllergade.
Det meget stående arbejde gav ham slidgigt i kæene, så han trak sig tilbage som 62 årig.
1 1946 blev han gift med damefrisør Emmy Hornemann. De boede først i Egense, flyttede siden til Brydegaardsvej og Møllergade, og købte hus, Møllergade 91, i 1970.
Her boede de til for fem år siden, da der blev behov for at bo i et plan og de fandt huset på Maegaardsvænget, hvor de har boet til hans død.
Ove Hornemann var en god og venlig mand, der levede et stille, men godt liv med hustruen Emmy, som han efterlader.
Han var også glad for at fiske, men måatte holde op, da knæene ikke ville være med længere. Derimod har han sammen med Emmy kunne dyrke kortspil til det sidste. Først spillede parret Lige-Ud med private venner, og siden lærte de at spille bridge i Skallen.