1929 - 2020 Ely Hornemann Hansen, født Hornemann Krogh   -   Svend Hansen 1927 - 2007

Ely var datter af
Anna Hornemann og Aksel Krogh.
Begge er begravt på Tved Kirkegård ved Svendborg Svend var søn af
Jørgen Laurits Hansen og
Helene Elisabeth Andersen.
Fyens Amtsavis 27.05.2007:
 Svend Hansen, Svendborger død, 79 år.
Han var født i Tved, og som ung kom Svend Hansen ud at tjene på landet, og nogle år arbejdede han som fodermester, således også, da han i 1948 blev gift med Ely Hansen. Senere slog parret sig ned i Ellerup, og Svend Hansen fik arbejde først på Langes i Svendborg og senere på Frøavlen. Det sidste job han havde, før han gik på pension allerede som 42 årig på grund af sygdom, var i maskinværkstedet på slagteriet i Svendborg. Som ægtefælle fik Ely og Svend Hnasen megen modgang  på grund af hans sygdom, men de holdt sammen i både de gode og dårlige tider, og nåede at være gift i næsten 58 år.
Svend Hansen efterlader sig foruden hustruen også fire børn, tre oldebørn og et nyt oldebarn på vej.