1873 - 1954  Hansine Caroline, født Hornemann  -  Lars Johannes Hansen  1868 - 1929


Rygaard 1872, Langaa Sogn, Ørbæk
Søn af
Hans Knudsen
og
hustru Karen Hansen

Født i Tved
og døde i Langå

Caroline var datter af
Hans Henrik Hornemann
og
hustru Johanne Hansdatter.

Født i Brudager
og døde i Svendborg 


Johannes var skovløber på Ryegård.
Af folketælling 1906 fremgår, at de boede i Stenhave Skovløberhus, Lars Johannes Hansen, Husfader,
Skovløber og Skovarbejder - Hansine Karoline, Husmoder - Børn som boede hjemme var, Hans Henrik, Lars Johannes,
Hjalmar, Thorvald, Ingvard, Viggo og Alma Eugenie, alle med efternavn Hornemann Hansen.

Af folketælling 1916 fremgår, at de boede i Stenhave Skovløberhus, Lars Johannes Hansen, Husfader,
Skovløber og Skovarbejder - Hansine Karoline, Husmoder - Børn som boede hjemme var, Lars Johannes, Viggo og
Alma Eugenie, Herluf Skovly, Gordon, Orla og Aage, alle med efternavn Hornemann Hansen.

Af folketælling 1925 fremgår, at de boede på fattighus. Lars Johannes og Hansine Karoline.
Tidligere bopæl var Langaa pr. Rygaard.


1926 Stenhave, Langaa
Hansine og Johannes
med nogle af deres børn

1926 Stenhave, Langaa
Johannes
med nogle af sine børn

1926
Caroline og Johannes

Stenhave
Skovløberhus

Johannes
 på sanatorium

Familie

Home