Ingeborg og Bendt Lars Hornemann [Hansen] 1932 - 2013

Søn af Herluf Skovly Hornemann Hansen og Inger Margrethe, født Christensen

1965  -  Fjelsted

1965 - Detlef - Lone - Lene

1965 - Ingeborg - Lis

Ingeborg - Lone - Lene - Bendt


1971 hos Bendt og Ingeborg
Bendt - Lis - Werner Kämpfe - Ingeborg -
Liesbeth Kämpfe
Artikel fra avisen til Bendts 70 års fødselsdagi 2002:
Bendt Hornemann, Horne fylder 70 år fredag. Bendt Hornemann er født i Svendborg, hvor han boede
og gik i skole, indtil han som 14-årig kom ud at tjene på en gård i Tved.
Værnepligten blev aftjent på Bornholm, og her havde han 18 måneder, hvor han med glæde tænker
tilbage på den flinke befolkning på øen, der gav husly under orlov til de soldater, som var langt
hjemmefra, og derfor ikke kunne nå frem og tilbage. Han har senere tit besøgt Bornholm.
Efter endt værnepligt kom han atter ud at tjene bøder, som det hed dengang. Derefter blev han
fodermester på Hvidkilde gods i to år, og samme stilling havde han derefter på Hvedholm gods i syv år.
Fra 1979 til 92 arbejdede Bendt Hornemann på Faaborg slagteri, for derefter at gå på efterløn.
Hundesport har været hans store interesse i mange år, åg han har været formand for
Faaborgafdelingen af Dansk Politihundeforening i 20 år, et hverv som hab netop er fratrtrådt, men
han er stadig aktiv i foreningen med sin ni-årige schæfer. Denne hunderace har altid stået
Bendt Hornemanns hjerte nær, og den nuværende er nummer fem af slagsen.

Home