1908 - 1945  Gordon Hornemann Hansen  -  Karen Henriette Thorvaldine, født Pedersen  1910 - 1971

Søn
af Lars Johannes Hansen
og
hustru Hansine Caroline
født Hornemann Hansen

Gordon er født i
Stenhave, skovløberhus
Langaa
og
døde i Svendborg


1931
Bryllup

Brøder og svoger
Omk. 1940

Home