1910 - 1981  Orla Vilfred Hornemann Hansen  -  Karla Maria, født Rasmussen  1912 - 1998

Søn af
Lars Johannes Hansen og hans hustru Hansine Caroline, født Hornemann Hansen

1932

1936
Søn Helge
1933 - 1974
Vilfred er født i
Stenhave, skovløberhus
Langaa
og
døde i Svendborg

Home