1850 - 1928  Lars Rasmussen  -  Anne, født Pedersen  1842 - 1915

Søn af
Rasmus Pedersen
og
Anne Margrethe, født Rasmusdatter

Var skovfoged på Langkildegård
Langkildegård i Lunde sogn,
Sunds Herred, Svendborg Amt
 

Født i Snevren og døde i Brændeskov

Ved folketælling i 1880, Stenstrup Sogn, er der anført, Bopæl-Løgeskov, i 1 hus boede Lars Rasmussen, Husfader, 29 År - Ane Pedersen, 37 År, hans kone, hun er født i Svendborg Amt, ? Sogn og deres børn: Rasmine Johanne, 8 År - Petrine, 6 År - Ane Johanne, 4 År - Karen Christine, 2 År.

Ved folketælling i 1890, Høje Ris, Lunde Sogn, er der anført, i 1 Hus boede Lars Rasmussen, 40 År, Husfader og Skovsynsmand - Anne Pedersen, 47 År, Husmoder og deres børn: Karen Kristine, 12 År - Birthe Marie, 10 År - Anne Margrete, 6 År.

Ved folketælling i 1916, Gudbjerg Sogn, er der anført, Bopæl:Brændeskov, i nr. 5 boede Lars Rasmussen, Husfader og skovfoged på Langkildegaard, hans årsindkomst var 500.- kr og han havde ingen formue. Statsskat var 0.- kr og til Kommunen betalte han 2,40 kr. Det fremgår, at han var Enkemand. Endvidere boede der Maren Petersen, Enke, Slægtning, født den 14.12.1847.

Ved folketælling i 1925, Gudbjerg Sogn, er der anført, Bopæl:Brændeskov ved Svendborg, på matr. nr. 4u boede Lars Rasmussen, Husfader og skovfoged, samt Anne Kirstine Rasmussen, Husassistent, født 1.1.1866 i Kværndrup Sogn (hans søster).

Home