1880 - 1975 Birthe Marie Christensen, født Rasmussen

Datter af Lars Rasmussen og hustru Anne, født Pedersen.      Gift med Frederik Ferdinand Christensen.

Født i Løgeskov
Stenstrup Sogn

Datter af Lars Rasmussen
 og Anne, født Pedersen.

bag: Aage - Laurits - Frode - Otto
midten: Anne - Marie - Inger
forrest: Paula - Leon

Anne
Marianne og Birthe Marie

1970
Paula - Oldebarn Lotte Fick - Marie - Ulla

1967

1967
Oldebarn Bettina Kämpfe

1975
10 dage før hendes død på plejehjem

Home