1921 - 2000  Otto Rode Christensen  -  Nanna Sigrid, født Rasmussen 1921 - 1999

November 1943
Søn af
Frederik Christensen
 og
Birthe Marie,
 født Rasmussen.

 

Otto og Nana
boede og er begravet
i Svindinge ved Ørbæk


1989

Home