1906 - 1996  Anna, født Hornemann  -   Aksel Krogh  1909 - 1981


1920
Konfirmation

1929
Anna, datter Ely og Aksel Krogh
Datter af

Carl Hornemann
og
hustru Ane Jensen

Født i Dongs, Højrup Kirkeby
og døde i Skårup 

Avisudklip

Anna Krogh er født og opvokset i Brudager,
hvor hun bortset fra nogle få ungdomsår også har tilbragt sine øvrige leveår.
Hun var kendt som en meget dygtig og meget flittig kvinde.
Det gælder som pasningen af hus og haven ved den daværende Brudager skole, og samtidig formåede hun at skabe et godt hjem for mand og børn.
Indtil helbredt satte en stopper, var han en aktiv og virksom mand ved skovarbejde og entreprenørarbejde. Han var en venlig mand blandt sine arbejdskammerater og var i flere år tillidsmand. Samme tillid har man haft til Aksel Krogh andre steder, og han har således været i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Gudmekredsen, og han var medlem af Gudme - Brudager sogneråd. Sognerådsarbejdet har hans stor interesse, og han som rådsmedlem været kommunens repræsentant i såvel sygekasse som bibliotek.
I Brudager har han også haft flere lokale tillidshverv. Han var i mange år medlem af forsamlingshuset, hvis formand han var i mange år, og han har ligeledes været oldermand i bylauget.

 
Aksel
Født i Vester Åby og
døde i Brudager

Avisudklip

Home