1882 - 1976  Hans Christian Hornemann  - Birthe Katrine, født Petersen  1888 - 1960
Født i Brudager og døde i Gudme.
Søn af stenhugger Christian Henrich Hornemann og hustru Pernille, født Hansen.

1892
Hans Christian

1925
Hans Kristian

1925
Birthe Kathrine

1925
Hansine Kathrine

1925
Rigmor Kirstine

1925
Alfred Kristian
Af Folketælling 1916 fremgår, at på Matr.nr. 57c boede: Hans Kristian Hornemann, Husfader, Karetemager Mester, hans årsindkomst var 1.000,- kr
og formuen var 2.000.-kr. 1916 har han betalt Skat til staten 5,80 kr og til Kommunen 6,00 kr. -
Birte Katrine, Husmoder og Husbestyerinde og deres barn Alfred Kristian. Desuden havde de besøg af en slægtning, Karetmager
Valdemar Hornemann, han var ugift og Hans Kristians yngste bror (født 1898).
Af Folketælling 1925 fremgår, at på Matr.nr. 57c boede: Hans Kristian Hornemann, Husfader og Karetmager -
Birte Katrine, Husmoder og deres børn Alfred Kristian og Rigmor.
Skolebillede

1892

Soldat

1902
Familiebillede


1925
Avisartikel

1972
Notater fra datter Rigmor Kristine Hornemann  1915 - 2007
Lokalarkivet Gudme

Min far var ringforlovet med en tysk pige i en del år. I finder på et af kortene, hvor hun skriver en hilsen til fars søster,
moderen til Johannes Hornemann, det er skrevet på tysk og hun hedder Ida. Men da far blev gammel og alene, så blev alle billeder og brevene fra den tid pludselig væk, han gemte alle sine minder fra Tyskland i mange år og jeg vidste hvor de var gemt.
 


Billedet er taget ca. 1908.
Huset har nu nr. 32 i Søndergade.

2011 (Detlef Kämpfe)

Huset på billedet er matr. nr. 57 C, Gudme By og Sogn.
På det tidspunkt (1908) var der høker- eller købmandsforretning i ejendommen.
Senere etablerede sig, Hans Kristian Hornemann som hjul- og karetmager i dette hus.
Denne virksomhed drev han til han ca. 1970, hvor han lagde helt op på grund af alder.

Home