1926 - 2010  Johannes Hornemann Jensen  -  Kirsten, født Eriksen  1930 -
Født i Brænderup Gudbjerg. Søn af Lars Larsen Jensen og Johanne Julie, født Hornemann

1985 - 60 års fødselsdag

2000 - 75 års fødselsdag
Billeder er fra Avisen.
Avisartikel til hans 60 års fødselsdag:
Gårdejer Johannes Hornemann Jensen, Brænderup fylder 60 år torsdag den 2. Januar.
Han er en virksom om dygtig landmand, som bl.a. har en meget stor svinebesætning.

Johannes Hornemann Jensen er en særdeles velanskreven og agtet mand
som har en lang række år bag sig som kommunalpolitiker.
Han sad fast adskillige perioder i Gudbjerg sogneråd indvalgt af Venstre.
Han var her først formand for valgudvalget og siden sognerådsformand.
I 1970 storkommunen, Gudmes, etablering kom han med i kommunalbestyrelsen her,
hvor han sad indtil 1982 og ikke ønskede at genopstille.
Han var her, i alle tre perioder, formand for teknisk udvalg samt
medlem af andere udvalg og han var bl. a. formand for lossepladsudvalget,
da den fælleskommunale losseplads i Klintholm blev startet.
Han er fortsat tilknyttet det kommunale arbejde som medlem af ligningskommissionen.

Johannes Hornemann Jensen er en stilfærdig og venlig mand med en stor vennekreds..

Home