1898 - 1974  Valdemar Hornemann  -  Emma Johanne Kirstine, født Jensen  1893 - 1965
Født i Lakkendrup Gudbjerg. Søn af Christian Henrich Hornemann og Pernille, født Hansen.

1925
Emma med bekendte,
søsterne Tove og Solvej Barbre

Valdemar

2014 datter Grete: Min far og mor boede i Lakkendrup hele deres ægteskab.
Mine forældre var nok anderledes end de fleste folk på den tid.
Min far var meget belæst,
han læste mange rejsebeskrivelser.
Han drømte nok om rejser og oplevelser i det fremmed,
men de muligheder var der ikke.
Han læste også Søren Kierkegård
. hvad nok ikke var almindelig for en mand i den stand.
Det var min fars fødehjem som de udbyggede til et driftigt savværk.

Savværket fremstillede bland andet garntrisser til Indien og kalkunspyd til England, også parketstave til Junkers trægulve var en del af produktionen.


Min far havde savværket indtil 1972
,
derefter overtog
min broder det indtil han døde.

Billedet viser deres hjem i Lakkendrup omkr. 1943.
Selve savværket lå bag huset.

1933 Emma

ca. 1922
Lakkendrups ungdom

1933 Valdemar

Home